O projektu A-C-G-T na webu CEITEC.eu

Projekt A-C-G-T odhaluje genetický původ Čechů a propojuje studenty genetiky s biotechnologickými firmami 

Výzkumný institut CEITEC MU koordinuje již druhým rokem projekt s názvem Analýza Českých Genomů pro Teranostiku (A-C-G-T). Projekt je zaměřen na sestavení referenční databáze DNA typické pro zdravou českou populaci. Cílem je tak přispět ke zlepšení diagnostiky genetických onemocnění v České republice. Získané poznatky o lidském genomu jsou využívány k přesnější lékařské diagnostice a dokážou následnou lékařskou péči individuálním přizpůsobit potřebám každého pacienta. Vědci v současnosti hledají zdravé dobrovolníky, kteří by měli zájem se do výzkumu zapojit, ale také magisterské studenty genetických magisterských oborů, kteří by měli zájem se přidat ke zkušenému týmu vědců a pracovat na jednom ze čtyř vypsaných témat v rámci své diplomové práce. Více informací naleznete na tomto odkaze.

Centrální laboratoř Genomika na CEITEC MU

Centrální laboratoř Genomika na CEITEC MU