Analýza českých genomů pro teranostiku 

A-C-G-T

Projekt A-C-G-T je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.  

Za tímto účelem sbíráme vzorky jedinců ze všech krajů České republiky s cílem prozkoumat genetickou informaci 1000 Čechů. 

Další informace související se zapojením do projektu naleznete v sekci Jak se zapojit

Stále nabíráme dobrovolníky, zejména ze středních, západních a severních Čech a z Pardubic! Odběrová místa máme v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci a nově i v Plzni.
(aktualizováno 21. 9. 2022)