Analýza českých genomů pro teranostiku 

A-C-G-T

Projekt A-C-G-T je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.  

Za tímto účelem sbíráme vzorky jedinců ze všech krajů České republiky s cílem prozkoumat genetickou informaci 1000 Čechů. 

Další informace související se zapojením do projektu naleznete v sekci Jak se zapojit

Stále nabíráme dobrovolníky, zejména z kraje Karlovarského, Libereckého a Ústeckého. Dobrovolníci si pro odběr mohou vybrat kterékoli z dostupných odběrových míst níže.
(aktualizováno 15. 11. 2022)