Analýza českých genomů pro teranostiku 

A-C-G-T

Projekt A-C-G-T byl zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Ta přispívá k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a k jejich dalšímu výzkumu.  

Za tímto účelem jsme sesbírali vzorky jedinců ze všech krajů České republiky s cílem prozkoumat genetickou informaci více než 1 000 Čechů. 

Již se podařilo odebrat účastníky ze všech krajů! Moc děkujeme!

ZÚČASTNIL(A) JSEM SE PROJEKTU A CHCI ZNÁT ODHAD SVÉHO DÁVNÉHO PŮVODU

Výsledná databáze genomických variant je dostupná pro odbornou veřejnost na adrese database.acgt.cz ​- více informací v sekci Databáze.