Analýza českých genomů pro teranostiku 

A-C-G-T

Projekt A-C-G-T je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.  

Za tímto účelem sbíráme vzorky jedinců ze všech krajů České republiky s cílem prozkoumat genetickou informaci 1000 Čechů. 

Další informace související se zapojením do projektu naleznete v sekci Jak se zapojit

Poslední výzva! Stále nabíráme dobrovolníky z Karlovarského a Libereckého kraje, a to do 3. března 2023. Odběry probíhají v těchto krajích a také v Praze ve FN Motol a ve VFN (v areálu nemocnice).
(aktualizováno 1. 3. 2023)