Jak se zapojit

V současné době již nenabíráme žádné další dobrovolníky - podařilo se odebrat dostatečný počet dobrovolníků ze všech krajů ČR. Moc děkujeme všem, kteří o projekt projevili zájem a zejména těm, kteří se následně i zúčastnili. 

Podrobné informace o podmínkách pro zapojení do projektu a dotazník naleznete níže. Pomocnou ruku Vám taktéž může poskytnout proškolený personál na příslušných odběrových místech. 

Dotazník můžete vyplnit sami v klidu doma (tato možnost je preferována) nebo s pomocí pověřeného pracovníka na transfuzním oddělení.

V případě splnění podmínek pro zapojení do projektu si vyberte Vám blízké odběrové místo (seznam a kontakty viz níže), kde budete požádáni o podepsání informovaného souhlasu s účastí v projektu a bude vám proveden jednorázový odběr žilní krve (maximálně 16 ml). Zde také odevzdáte vyplněný dotazník. 

Podmínky pro zapojení do projektu

 • věk: 30-55 let
 • bez závažného genetického onemocnění
 • rodiče účastníka pocházejí ze stejného regionu ČR (otec se narodil ve stejném regionu jako matka)

Abychom ale nebyli příliš přísní s kritériem "jednoho kraje", dobrovolníky bereme i v tom případě, pokud jsou matka a otec ze dvou různých krajů, kdy jsou místa narození rodičů vzdálena vzdušnou čarou méně než 50 km

Toto kritérium bylo zavedeno proto, abychom do projektu mohli zahrnout i dobrovolníky, jejichž rodiče se narodili na pomezí dvou krajů, avšak je to dle "selského rozumu" v podstatě tentýž region.​​

Bohužel není možné se zúčastnit, pokud pro Vás platí kterýkoli z následujících bodů:

 • Absolvování transplantace orgánů, tkání či kostní dřeně kdykoli v průběhu života (v krvi se vyskytuje i DNA dárce).
 • Přijetí krevní transfuze během posledních 6 měsíců (v krvi se může vyskytovat i DNA dárce)
 • Probíhající těhotenství (cca 10 % z celkové DNA v krvi může patřit plodu)

Na co se Vás v dotazníku budeme ptát?

Na údaje o Vás a Vašich nejbližších příbuzných.

O Vás potřebujeme vědět:

 • rok narození, pohlaví, místo narození (obec a kraj, do kterého obec spadá) 
 • známé genetické syndromy, dlouhodobá závažná onemocnění
  • kardiologická, metabolická, neurologická, kožní, endokrinologická a jiná
 • místo (obec, kraj), kde jste prožili většinu svého života
 • výška, hmotnost
 • socioekonomické údaje a údaje o Vašem životním stylu
  • nejvyšší dosažené vzdělání, povolání
  • užívání návykových látek - kouření, alkohol a jiné
  • frekvence sportovních aktivit, stravovací návyky

O členech Vaší rodiny potřebujeme vědět:

 • u rodičů a prarodičů - kde se narodili a kde prožili většinu svého života (obec + kraj)
  • ​sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

 • u všech blízkých příbuzných (prarodiče, rodiče, děti, sourozenci)
  • rok narození, pohlaví, rok a příčinu případného úmrtí, povolání
  • údaje o zdravotním stavu, tj. známá genetická a dlouhodobá závažná onemocnění

HematoCentrum s.r.o.
Lab In - Institut laboratorní medicíny, Karlovy Vary (LIKV)

Adresa

nám. Dr. M. Horákové 1313/8, 360 01 Karlovy Vary - odběrová místnost v Hematocentru

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.


Kontakt

https://labin.cz/kontakt/odberove-misto-karlovy-vary-horakove/

Tel. odběrového místa: 353 112 256


Oddělení genetiky a molekulární diagnostiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Adresa

Husova 357/10, 460 63 Liberec, budova B, podlaží 1, Centrální odběry OKB

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

https://www.nemlib.cz/ogmd/

Mgr. Iva Dolinová, Ph.D.
Tel.: +420 485 313 008
E-mail: iva.dolinova@nemlib.cz

Ing. Dagmar Poláková
Tel.: +420 485 313 005
E-mail: dagmar.polakova2@nemlib.cz

Mgr. Eliška Tvrzníková
Tel.: +420 485 313 005
E-mail: eliska.tvrznikova@nemlib.cz

Všeobecná fakultní nemocnice

Fakultní transfuzní oddělení (FTO VFN)

Adresa

Pracoviště FTO v areálu VFN (U Nemocnice 499/2, Praha 2) 
Pracoviště FTO na Zbraslavi (K Interně 640, Praha 5 – Zbraslav) 

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.
Tel.: 225 374 271, 224 962 751 


Ústav biologie a lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Motol (ÚBLG FN Motol)

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Adresa

V Úvalu 84, 15006, Praha 5, modrá budova, uzel D, 3. patro (Genetická ambulance) 

Zastávka Metro A - Nemocnice Motol (linky autobusů: 168, 174, 179 a 180)
Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

MUDr. Michaela Zelinová
Tel.: +420 224 433 583 (mezi 9-15 hod.)

Erika Marková
E-mail: erika.markova@fnmotol.czTransfuzní oddělení
Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNÚL)

Adresa

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova C,  vchod pro dárce krve, 2. podlaží

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

www.kzcr.eu

MUDr. Klára Váchová
Tel.: +420 477 113 431
E-mail: klara.vachova@kzcr.eu

prim. MUDr. Jiří Masopust
Tel.: +420 477 113 430
E-mail: jiri.masopust@kzcr.eu


Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK)

Adresa

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové; budova č. 13, vchod pro dárce krve

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

www.fnhk.cz/transf

MUDr. Jitka Černohorská, MUDr. Eva Horáčková
Tel.: +420 495 833 492
E-mail: jitka.cernohorska@fnhk.cz ; eva.horackova@fnhk.cz

prim. MUDr. Vít Řeháček
Tel.: +420 495 833 445
E-mail: vit.rehacek@fnhk.cz


Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň (TO FNP)

Adresa

17. listopadu 12, Plzeň, budova č. 38, vchod pro dárce krve

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

https://to.fnplzen.cz/

Transfuzní oddělení FN Plzeň - oficiální stránky | Facebook

MUDr. Eva Rohrbacherová, MUDr. Petra Špirková
Tel.: +420 377 402 823
E-mail: todarci@fnplzen.cz

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
Tel.: +420 377 402 812
E-mail: slechtovap@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Brno
Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO FNB)

Adresa

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon I2 

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

MUDr. Helena Kostrouchová
E-mail:  Kostrouchova.Helena@fnbrno.cz

Zdeňka Procházková, staniční sestra
E-mail: Prochazkova.Zdenka3@fnbrno.cz
Tel. : 532 23 3908 (volat mezi 12. a 14. hodinou)


Smluvní odběrová místa Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM LF UPOL) sama oslovují dobrovolníky přímo na transfuzních odděleních.

Informace o projektu

Pro odběrové místo VFN Praha a FN MOTOL:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo MNÚL:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo FNHK:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo LIKV:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu 
pdf

Dotazník

Pro odběrové místo VFN Praha, FN MOTOL, MNÚL, FNHK, LIKV a TO FNP:
stažení ve formátu pdf*

Pro odběrové místo TTO FN Brno
stažení ve formátu 
pdf*

*) Formulář je interaktivní, můžete ho vyplnit v počítači a až vyplněný ho poté vytisknout. 

​Pokud vám vyhovuje formulář vyplňovat ručně, nic se neděje, soubor stále můžete vytisknout tak, jak jste zvyklí, a kolonky vyplnit klasicky propiskou. 

Informovaný souhlas

Pro odběrové místo VFN Praha, FN MOTOL, MNÚL, FNHK, LIKV a TO FNP:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu 
pdf