Jak se zapojit

Podrobné informace o podmínkách pro zapojení do projektu a dotazník naleznete níže. Pomocnou ruku Vám taktéž může poskytnout proškolený personál na příslušných odběrových místech. 

Dotazník můžete vyplnit sami v klidu doma (tato možnost je preferována) nebo s pomocí pověřeného pracovníka na transfuzním oddělení.

V případě splnění podmínek pro zapojení do projektu si vyberte Vám blízké odběrové místo (seznam a kontakty viz níže), kde budete požádáni o podepsání informovaného souhlasu s účastí v projektu a bude vám proveden jednorázový odběr žilní krve (maximálně 16 ml). Zde také odevzdáte vyplněný dotazník. 

Podmínky pro zapojení do projektu

 • věk: 30-55 let
 • bez závažného genetického onemocnění
 • rodiče účastníka pocházejí ze stejného regionu ČR (otec se narodil ve stejném regionu jako matka)

Sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

Abychom ale nebyli příliš přísní s kritériem "jednoho kraje", dobrovolníky bereme i v tom případě, pokud jsou matka a otec ze dvou různých krajů, kdy jsou místa narození rodičů vzdálena vzdušnou čarou méně než 50 km

Toto kritérium bylo zavedeno proto, abychom do projektu mohli zahrnout i dobrovolníky, jejichž rodiče se narodili na pomezí dvou krajů, avšak je to dle "selského rozumu" v podstatě tentýž region.​​

Bohužel není možné se zúčastnit, pokud pro Vás platí kterýkoli z následujících bodů:

 • Absolvování transplantace orgánů, tkání či kostní dřeně kdykoli v průběhu života (v krvi se vyskytuje i DNA dárce).
 • Přijetí krevní transfuze během posledních 6 měsíců (v krvi se může vyskytovat i DNA dárce)
 • Probíhající těhotenství (cca 10 % z celkové DNA v krvi může patřit plodu)

Na co se Vás v dotazníku budeme ptát?

Na údaje o Vás a Vašich nejbližších příbuzných.

O Vás potřebujeme vědět:

 • rok narození, pohlaví, místo narození (obec a kraj, do kterého obec spadá) 
 • známé genetické syndromy, dlouhodobá závažná onemocnění
  • kardiologická, metabolická, neurologická, kožní, endokrinologická a jiná
 • místo (obec, kraj), kde jste prožili většinu svého života
 • výška, hmotnost
 • socioekonomické údaje a údaje o Vašem životním stylu
  • nejvyšší dosažené vzdělání, povolání
  • užívání návykových látek - kouření, alkohol a jiné
  • frekvence sportovních aktivit, stravovací návyky

O členech Vaší rodiny potřebujeme vědět:

 • u rodičů a prarodičů - kde se narodili a kde prožili většinu svého života (obec + kraj)
  • ​sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

 • u všech blízkých příbuzných (prarodiče, rodiče, děti, sourozenci)
  • rok narození, pohlaví, rok a příčinu případného úmrtí, povolání
  • údaje o zdravotním stavu, tj. známá genetická a dlouhodobá závažná onemocnění

Všeobecná fakultní nemocnice

Fakultní transfuzní oddělení (FTO VFN)

Adresa

Pracoviště FTO na Zbraslavi (K Interně 640, Praha 5 – Zbraslav)

Pracoviště FTO v areálu VFN (U Nemocnice 499/2, Praha 2)

Informace

Více informací naleznete zde.
​Není nutné se předem objednávat, ale lze přijít pouze v určité termíny uvedené v odkazu výše.

Kontakt

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.
Tel.: 225 374 271, 224 962 751 


Ústav biologie a lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Motol (ÚBLG FN Motol)

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Adresa

V Úvalu 84, 15006, Praha 5, modrá budova, uzel D, 3. patro (Genetická ambulance) 

Zastávka Metro A - Nemocnice Motol
(linky autobusů: 168, 174, 179 a 180)
Informace

Nutné se předem telefonicky objednat na ambulanci.
K odběru s sebou, prosíme, přineste vyplněný dotazník.

Kontakt

MUDr. Michaela Zelinová
Tel.: +420 224 433 583 (mezi 9-15 hod.)

Erika Marková
E-mail: erika.markova@fnmotol.czTransfuzní oddělení
Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNÚL)

Adresa

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova C,  vchod pro dárce krve, 2. podlaží

Informace

Nutné se předem telefonicky objednat na čísle 477 113 431, případně 477 113 430
Pro objednání, prosíme, volejte v pracovních dnech mezi 13.00 až 14.00.

K odběru s sebou, prosíme, přineste vyplněný dotazník.

Kontakt

www.kzcr.eu

MUDr. Klára Váchová
Tel.: +420 477 113 431
E-mail: klara.vachova@kzcr.eu

prim. MUDr. Jiří Masopust
Tel.: +420 477 113 430
E-mail: jiri.masopust@kzcr.eu


Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK)

Adresa

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové; budova č. 13, vchod pro dárce krve

Informace

Odběry provádíme bez objednání v následujících termínech (uvedené dny musí být pracovními dny, o svátcích neodebíráme):

pondělí 14:00 – 15:30 a středa 14:00 – 16:00

Ve vchodu na transfuzní oddělení na obrazovce vyvolávacího systému zvolte tlačítko „Dotazy“ a dále „Dotazy k lékaři“, odeberte si lístek, vystoupejte do 2. NP a posaďte se v čekárně. Sledujte displej, budete vyzváni do ambulance.

K odběru s sebou, prosíme, přineste vyplněný dotazník.

Kontakt

www.fnhk.cz/transf

MUDr. Jitka Černohorská, MUDr. Eva Horáčková
Tel.: +420 495 833 492
E-mail: jitka.cernohorska@fnhk.cz ; eva.horackova@fnhk.cz

prim. MUDr. Vít Řeháček
Tel.: +420 495 833 445
E-mail: vit.rehacek@fnhk.cz


HematoCentrum s.r.o.
Lab In - Institut laboratorní medicíny, Karlovy Vary (LIKV)

Adresa

nám. Dr. M. Horákové 1313/8, 360 01 Karlovy Vary - odběrová místnost v Hematocentru

Informace

K odběru krve je možné se dostavit v pondělí až středu mezi 13 až 14 hod na adresu pracoviště HematoCentra (viz výše). Vyplněný dotazník a informovaný souhlas si přineste s sebou (preferováno). Případně je vyplníte s pomocí pověřeného pracovníka přímo v odběrové místnosti. 


Kontakt

https://labin.cz/kontakty/odberova-mista/karlovy-vary/

Tel. odběrového místa: 353 112 256


Oddělení genetiky a molekulární diagnostiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Adresa

Husova 357/10, 460 63 Liberec, budova B, podlaží 1, Centrální odběry OKB

Informace

Pondělí a středy 10:00-13:30. Není nutné se předem telefonicky objednat.
K odběru s sebou, prosíme, přineste vyplněný dotazník

Kontakt

https://www.nemlib.cz/ogmd/

Mgr. Iva Dolinová, Ph.D.
Tel.: +420 485 313 008
E-mail: iva.dolinova@nemlib.cz

Ing. Dagmar Poláková
Tel.: +420 485 313 005
E-mail: dagmar.polakova2@nemlib.cz

Mgr. Eliška Tvrzníková
Tel.: +420 485 313 005
E-mail: eliska.tvrznikova@nemlib.cz

Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň (TO FNP)

Adresa

17. listopadu 12, Plzeň, budova č. 38, vchod pro dárce krve

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna.

Kontakt

https://to.fnplzen.cz/

Transfuzní oddělení FN Plzeň - oficiální stránky | Facebook

MUDr. Eva Rohrbacherová, MUDr. Petra Špirková
Tel.: +420 377 402 823
E-mail: todarci@fnplzen.cz

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
Tel.: +420 377 402 812
E-mail: slechtovap@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Brno
Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO FNB)

Adresa

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon I2 

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna, na TTO FNB se dále nelze objednávat.

Kontakt

MUDr. Helena Kostrouchová
E-mail:  Kostrouchova.Helena@fnbrno.cz

Zdeňka Procházková, staniční sestra
E-mail: Prochazkova.Zdenka3@fnbrno.cz
Tel. : 532 23 3908 (volat mezi 12. a 14. hodinou)


Smluvní odběrová místa Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM LF UPOL) sama oslovují dobrovolníky přímo na transfuzních odděleních.

Informace o projektu

Pro odběrové místo VFN Praha a FN MOTOL:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo MNÚL:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo FNHK:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo LIKV:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu 
pdf

Dotazník

Pro odběrové místo VFN Praha, FN MOTOL, MNÚL, FNHK, LIKV a TO FNP:
stažení ve formátu pdf*

Pro odběrové místo TTO FN Brno
stažení ve formátu 
pdf*

*) Formulář je interaktivní, můžete ho vyplnit v počítači a až vyplněný ho poté vytisknout. 

​Pokud vám vyhovuje formulář vyplňovat ručně, nic se neděje, soubor stále můžete vytisknout tak, jak jste zvyklí, a kolonky vyplnit klasicky propiskou. 

Informovaný souhlas

Pro odběrové místo VFN Praha, FN MOTOL, MNÚL, FNHK, LIKV a TO FNP:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu 
pdf