Zapojené instituce a řešitelský tým

Za každou instituci níže jsou uvedeni pouze klíčoví pracovníci:​

      Masarykova Univerzita

      Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brnoprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
sarka.pospisilova@ceitec.muni.cz
Koordinátor projektuMVDr. Boris Tichý, Ph.D.

boris.tichy@ceitec.muni.cz

Vedoucí CF Genomikaprof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

michael.doubek@ceitec.muni.cz

Výzkumník - klinický genetik1. LF Univerzity Karlovy                  2. LF Univerzity Karlovy

Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2          V Úvalu 84, 150 06 Praha 5doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.Koodinátor projektu, 1. LF UK
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBAVedoucí na 1. LF CUNI
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. Výzkumník, 1. LF UK
prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.  Genetik, 1. LF UK
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.Klinický genetik, 1. LF UK
Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.Bioinformatik, 1. LF UK


Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 5, 771 47 Olomouc (UPOL)doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.Vedoucí ÚMTM UPOL
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.Genetik
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.Genetik


  Genomac výzkumný ústav, s. r. o.

  Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6


RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.Vedoucí partnerské instituce


CGB laboratoř a.s.

Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

Vedoucí instituce
Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. Klinický supervizor
Mgr. Jarmila Šimová Výzkumník, specialista v laboratorních metodách