Jak se zapojit

Podrobné informace a dotazník, podle kterého jednoduše zjistíte, zda splňujete podmínky pro zařazení do projektu, naleznete níže. Pomocnou ruku Vám taktéž může poskytnout proškolený personál na příslušných odběrových místech. 

Dotazník můžete vyplnit sami v klidu doma (tato možnost je preferována) nebo s pomocí pověřeného pracovníka na transfuzním oddělení.

V případě splnění podmínek pro zapojení do projektu si vyberte Vám blízké odběrové místo (seznam a kontakty viz níže), kde budete požádáni o podepsání informovaného souhlasu s účastí v projektu a bude vám proveden jednorázový odběr žilní krve (maximálně 16 ml). Zde také odevzdáte vyplněný dotazník. 

 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze   

 Fakultní transfuzní oddělení (FTO VFN)

Adresa

pracoviště FTO na Zbraslavi (K Interně 640, Praha 5 – Zbraslav)

pracoviště FTO v areálu VFN (U Nemocnice 499/2, Praha 2)

Informace

více informací naleznete zde

není nutné se předem objednávat, ale lze přijít pouze v určité termíny uvedené v odkazu výše

Kontakt

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.

Tel.: 225 374 271, 224 962 751 


  Fakultní nemocnice Brno

  Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO FNB)

Adresa

   Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon I2 

   zastávka Nemocnice Bohunice
   (linky IDS JMK / MHD Brno 25, 37, 40, 50, 61, 69, 82, E56, 405, 406)

Informace

   nutné se předem telefonicky objednat na ambulanci TTO FNB
   k odběru s sebou, prosíme, přineste vyplněný dotazník

Kontakt

   MUDr. Helena Kostrouchová

   E-mail:  Kostrouchova.Helena@fnbrno.cz

   Zdeňka Procházková, staniční sestra

   E-mail: Prochazkova.Zdenka3@fnbrno.cz

   Tel.: 532 23 3908


   

 Fakultní nemocnice Olomouc

 Transfuzní oddělení (TO FNOL)

Adresa

          I.P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

Informace

          FNOL sama oslovuje dobrovolníky přímo na transfuzním oddělení


Informace o projektu

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu docx nebo pdf

Pro odběrové místo VFN Praha:
stažení ve formátu pdf

Dotazník

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu docx nebo pdf

Pro odběrové místo VFN Praha:
stažení ve formátu pdf

Informovaný souhlas

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu docx nebo pdf

Pro odběrové místo VFN Praha:
stažení ve formátu pdf

 Podmínky pro zapojení do projektu

 • věk: 30-55 let
 • bez závažného genetického onemocnění + splnění kritérií pro dárcovství krve
 • rodiče účastníka pocházejí ze stejného regionu ČR (otec se narodil ve stejném regionu jako matka)


Abychom ale nebyli příliš přísní s kritériem "jednoho kraje", dobrovolníky bereme i v tom případě, pokud jsou matka a otec ze dvou různých krajů, kdy jsou místa narození rodičů vzdálena vzdušnou čarou méně než 50 km

Toto kritérium bylo zavedeno proto, abychom do projektu mohli zahrnout i dobrovolníky, jejichž rodiče se narodili na pomezí dvou krajů, avšak je to dle "selského rozumu" v podstatě tentýž region.

Na co se Vás v dotazníku budeme ptát?

Na údaje o Vás a Vašich nejbližších příbuzných.


O Vás potřebujeme vědět:

 • rok narození, pohlaví, místo narození (obec a kraj, do kterého obec spadá) 
 • známé genetické syndromy, dlouhodobá závažná onemocnění
  • kardiologická, metabolická, neurologická, kožní, endokrinologická a jiná
 • místo (obec, kraj), kde jste prožili většinu svého života
 • výška, hmotnost
 • socioekonomické údaje a údaje o Vašem životním stylu
  • nejvyšší dosažené vzdělání, povolání
  • užívání návykových látek - kouření, alkohol a jiné
  • frekvence sportovních aktivit, stravovací návyky


O členech Vaší rodiny potřebujeme vědět:

 • u rodičů a prarodičů - kde se narodili a kde prožili většinu svého života (obec + kraj)
 • u všech blízkých příbuzných (prarodiče, rodiče, děti, vnuci)
  • rok narození, pohlaví, rok a příčinu případného úmrtí, povolání
  • údaje o zdravotním stavu - známá genetická a dlouhodobá závažná onemocnění