Analýza českých genomů pro teranostiku 

A-C-G-T

Projekt A-C-G-T je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci.

Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.  

Za tímto účelem sbíráme vzorky jedinců ze všech krajů České republiky s cílem prozkoumat genetickou informaci 1000 Čechů. 

Další informace související se zapojením do projektu naleznete v sekci Jak se zapojit

Co je genom?

Genom je souborem veškeré genetické informace nacházející se v DNA. Je přítomen téměř v každé vaší buňce a obsahuje instrukce důležité pro tvorbu i fungování těla. Je zodpovědný za to, že se vlastnosti dědí z rodičů na potomky. Obsahuje 3,2 miliardy párů bází, což si můžete představit jako dvě řady 3,2 miliard různě seřazených písmenek A, C, G a T. 


Co je sekvenace a proč se provádí?

Při sekvenaci genomu bude přečteno pořadí všech 3,2 miliard písmenek ve vaší DNA. Tímto způsobem přečteme genom nejméně jednoho tisíce Čechů a sestavíme databázi, ve které bude uvedeno, kolik lidí má na dané pozici které písmenko. To pomůže stanovit, jestli jsou některé varianty (záměny písmenek) v DNA pacientů vzácné, nebo jestli jsou naopak pro českou populaci běžné. 


Co je teranostika?

Teranostika je sloučenina slov TERApie a diagNOSTIKA. Jedná se o nový termín z odvětví personalizované medicíny. Ta každému pacientovi připravuje léčbu na míru, dle jeho potřeb. Každý člověk je posuzován individuálně, neboť je jedinečný z pohledu genetické predispozice, a proto se také může lišit jeho reakce na léčebný postup. Znalost genomu typického pro českou populaci umožní významný pokrok v tomto odvětví.


Dostanu za účast v projektu nějakou odměnu?

Za účast v projektu nezískáte žádný finanční obnos. Odměnou účastníkům projektu je tzv. genografická analýza, kterou provádí pro další výzkumné účely partnerská instituce Genomac. Na základě této analýzy bude možno odhadnout Váš pradávný genetický původ.