Analýza českých genomů pro teranostiku 

A-C-G-T

Projekt A-C-G-T je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci.

Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.  

Za tímto účelem sbíráme vzorky jedinců ze všech krajů České republiky s cílem prozkoumat genetickou informaci 1000 Čechů. 

Další informace související se zapojením do projektu naleznete v sekci Jak se zapojit

Upozornění: V případě zájmu o účast prosím sledujte informace uvedené u jednotlivých odběrových míst - na některých odběrových místech je nábor po dobu nouzového stavu dočasně pozastaven.

Transfuzní a tkáňové oddělení Brno a Fakultní nemocnice Motol v Praze odebírá beze změn, 
Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) Praha po celou dobu platnosti nouzového stavu odebírá pouze vzorky od dárců krve a zaměstnanců VFN.


Co je genom?

Genom je souborem veškeré genetické informace nacházející se v DNA. Je přítomen téměř v každé vaší buňce a obsahuje instrukce důležité pro tvorbu i fungování těla. Je zodpovědný za to, že se vlastnosti dědí z rodičů na potomky. Obsahuje 3,2 miliardy párů bází, což si můžete představit jako dvě řady 3,2 miliard různě seřazených písmenek A, C, G a T. 


Co je sekvenace a proč se provádí?

Při sekvenaci genomu bude přečteno pořadí všech 3,2 miliard písmenek ve vaší DNA. Tímto způsobem přečteme genom nejméně jednoho tisíce Čechů a sestavíme databázi, ve které bude uvedeno, kolik lidí má na dané pozici které písmenko. To pomůže stanovit, jestli jsou některé varianty (záměny písmenek) v DNA pacientů vzácné, nebo jestli jsou naopak pro českou populaci běžné. 


Co je teranostika?

Teranostika je sloučenina slov TERApie a diagNOSTIKA. Jedná se o nový termín z odvětví personalizované medicíny. Ta každému pacientovi připravuje léčbu na míru, dle jeho potřeb. Každý člověk je posuzován individuálně, neboť je jedinečný z pohledu genetické predispozice, a proto se také může lišit jeho reakce na léčebný postup. Znalost genomu typického pro českou populaci umožní významný pokrok v tomto odvětví.