Jak se zapojit

Podrobné informace a dotazník, podle kterého jednoduše zjistíte, zda splňujete podmínky pro zařazení do projektu, naleznete níže. Pomocnou ruku Vám taktéž může poskytnout proškolený personál na příslušných odběrových místech. 

Dotazník můžete vyplnit sami v klidu doma (tato možnost je preferována) nebo s pomocí pověřeného pracovníka na transfuzním oddělení.

V případě splnění podmínek pro zapojení do projektu si vyberte Vám blízké odběrové místo (seznam a kontakty viz níže), kde budete požádáni o podepsání informovaného souhlasu s účastí v projektu a bude vám proveden jednorázový odběr žilní krve (maximálně 16 ml). Zde také odevzdáte vyplněný dotazník. 

 Podmínky pro zapojení do projektu

 • věk: 30-55 let
 • bez závažného genetického onemocnění
 • rodiče účastníka pocházejí ze stejného regionu ČR (otec se narodil ve stejném regionu jako matka)

Sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

Abychom ale nebyli příliš přísní s kritériem "jednoho kraje", dobrovolníky bereme i v tom případě, pokud jsou matka a otec ze dvou různých krajů, kdy jsou místa narození rodičů vzdálena vzdušnou čarou méně než 50 km

Toto kritérium bylo zavedeno proto, abychom do projektu mohli zahrnout i dobrovolníky, jejichž rodiče se narodili na pomezí dvou krajů, avšak je to dle "selského rozumu" v podstatě tentýž region.


Bohužel není možné se zúčastnit, pokud pro Vás platí kterýkoli z následujících bodů:

 • Absolvování transplantace orgánů, tkání či kostní dřeně kdykoli v průběhu života (v krvi se vyskytuje i DNA dárce).
 • Přijetí krevní transfuze během posledních 6 měsíců (v krvi se může vyskytovat i DNA dárce)
 • Probíhající těhotenství (cca 10 % z celkové DNA v krvi může patřit plodu)

Na co se Vás v dotazníku budeme ptát?

Na údaje o Vás a Vašich nejbližších příbuzných.


O Vás potřebujeme vědět:

 • rok narození, pohlaví, místo narození (obec a kraj, do kterého obec spadá) 
 • známé genetické syndromy, dlouhodobá závažná onemocnění
  • kardiologická, metabolická, neurologická, kožní, endokrinologická a jiná
 • místo (obec, kraj), kde jste prožili většinu svého života
 • výška, hmotnost
 • socioekonomické údaje a údaje o Vašem životním stylu
  • nejvyšší dosažené vzdělání, povolání
  • užívání návykových látek - kouření, alkohol a jiné
  • frekvence sportovních aktivit, stravovací návyky


O členech Vaší rodiny potřebujeme vědět:

 • u rodičů a prarodičů - kde se narodili a kde prožili většinu svého života (obec + kraj)
  • ​sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

 • u všech blízkých příbuzných (prarodiče, rodiče, děti, sourozenci)
  • rok narození, pohlaví, rok a příčinu případného úmrtí, povolání
  • údaje o zdravotním stavu, tj. známá genetická a dlouhodobá závažná onemocnění

Všeobecná fakultní nemocnice

Fakultní transfuzní oddělení (FTO VFN)

Adresa

Pracoviště FTO na Zbraslavi (K Interně 640, Praha 5 – Zbraslav)

Pracoviště FTO v areálu VFN (U Nemocnice 499/2, Praha 2)

Informace

Více informací naleznete zde.
​Není nutné se předem objednávat, ale lze přijít pouze v určité termíny uvedené v odkazu výše.

Prosím pozor, sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

Kontakt

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.
Tel.: 225 374 271, 224 962 751 


Ústav biologie a lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Motol (ÚBLG FN Motol)

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Adresa

V Úvalu 84, 15006, Praha 5, modrá budova, uzel D, 3. patro (Genetická ambulance) 

Zastávka Metro A - Nemocnice Motol
(linky autobusů: 168, 174, 179 a 180)
Informace

 Nutné se předem telefonicky objednat na ambulanci.
 K odběru s sebou, prosíme, přineste vyplněný dotazník.

Prosím pozor, sledujte aktuální stav sběru vzorků, zda nejsou vzorky z Vašeho kraje již plně odebrány

Kontakt

MUDr. Michaela Zelinová
Tel.: +420 224 433 583 (mezi 9-15 hod.)

Erika Marková
E-mail: erika.markova@fnmotol.cz


Fakultní nemocnice Brno
Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO FNB)

Adresa

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon I2 

Informace

Kapacita odběrového místa již byla naplněna, na TTO FNB se dále nelze objednávat.

Kontakt

MUDr. Helena Kostrouchová
E-mail:  Kostrouchova.Helena@fnbrno.cz

Zdeňka Procházková, staniční sestra
E-mail: Prochazkova.Zdenka3@fnbrno.cz
Tel. : 532 23 3908 (volat mezi 12. a 14. hodinou)


Smluvní odběrová místa Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM LF UPOL) sama oslovují dobrovolníky přímo na transfuzních odděleních.

Informace o projektu

Pro odběrové místo VFN Praha a FN MOTOL:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu 
pdf

Dotazník

Pro odběrové místo VFN Praha a FN MOTOL:
stažení ve formátu pdf*

Pro odběrové místo TTO FN Brno
stažení ve formátu 
pdf*

*) Formulář je interaktivní, můžete ho vyplnit v počítači a až vyplněný ho poté vytisknout. 

​Pokud vám vyhovuje formulář vyplňovat ručně, nic se neděje, soubor stále můžete vytisknout tak, jak jste zvyklí, a kolonky vyplnit klasicky propiskou. 

Informovaný souhlas

Pro odběrové místo VFN Praha a FN MOTOL:
stažení ve formátu pdf

Pro odběrové místo TTO FN Brno:
stažení ve formátu 
pdf